Vintertjeneste

Foreningen har indgået en aftale med JN Haveservice omkring snerydning af kørebaner og saltning i forbindelse med snerydning.

Der bliver ikke foretaget præventiv saltning og saltning ved isslag !

Som følge heraf er det medlemmernes eget ansvar, at der bliver foretaget de nødvendige foranstaltninger, således at alle kan færdes under sikre og trykke rammer.

Se bekendtgørelse fra Aalborg Kommune: Link

Sommertjeneste

Foreningen har indgået en aftale med JN Haveservice omkring vedligeholdelse af foreningens fællesarealer.

Vedligeholdelsen omfatter græsslåning på foreningens fællesområder (dog undtaget græsfortove). Se skitse (grøn markering).

Tillige bliver der 2 gange årligt slået grøftekanter, således at bevoksningen holdes nede og ikke står over grøftekanten.

Buskrydder

Foreningen har anskaffet en buskrydder, som medlemmerne er meget velkomne til at benytte.

Har du lyst til at hjælpe med at holde vores arealer, kan buskrydderen lånes hos Jesper i nr. 9.