Vendepladserne:

  • Der må ikke parkeres på vendepladserne, herunder trailere, campingvogne e.l.
  • Parkering skal ske på de minimum 2 pladser, der er i boligernes indkørsel.
  • Yderligere gæster skal parkere langs vejen på det armerede område.

Kørsel på Sandtuevej:

  • Der er legende børn på vejen, så bilister skal tage hensyn dertil (max. 20 km/t).

Støj:

  • Motoriseret støj i forbindelse med udendørsaktiviteter som fra plæneklippere og hækkeklippere bør undgås i tidsrummet: 21.00 - 9.00.

Fællesarealer:

  • Ved brug af fællesarealerne skal der tages hensyn til beboerne i de nærliggende huse.
  • Det forventes, at man umiddelbart efter brug, rydder op på arealet.

Græsrabatter:

  • Græsrabatterne er en del af de fælles arealer i området, og må ikke ændres eller inddrages til private formål (f.eks. til skraldespande og genbrugscontainere).

Luftning af dyr:

  • Dyr skal holdes i snor på fællesarealerne, og eventuelle efterladenskaber fjernes.

Fodring af fugle og dyr:

  • Det anbefales, at der ikke foretages nogen form for fodring af fugle og dyr på jorden af hensyn til tiltrækning af skadedyr.